"Door een anomalie in het computersysteem zijn aan sommige belastingplichtigen informatieve e-mails met betrekking tot 2018 gestuurd. Als u een van deze e-mails hebt ontvangen, beschouw deze dan als zonder effect", verwijst een waarschuwing die vandaag op het portaal van Financiën is gepubliceerd.

In een van deze e-mails wordt aan de belastingplichtige de waarde en de referentie voor de betaling van de Enkelvoudige Motorrijtuigenbelasting (IUC) voor 2018 aangegeven, waarbij het gaat om een auto waarvan de belasting op tijd was betaald en die twee jaar geleden is verkocht.

"In het kentekenregister staat dat u de eigenaar bent van het (de) volgende voertuig(en) waarop de Enkelvoudige Motorrijtuigenbelasting (IUC) van toepassing is", luidt de e-mail, waarin wordt aangegeven dat de betaling van de belasting kan plaatsvinden met behulp van het gepresenteerde ATM-referentienummer of door afgifte van de betreffende inningsnota op de persoonlijke website op het portaal van Financiën.

AT voegt er in dezelfde e-mail aan toe dat "deze mededeling louter informatieve doeleinden heeft en bedoeld is om belastingplichtigen bewust te maken van hun rechten en verplichtingen, ter nakoming van de plicht tot samenwerking tussen de belastingdienst en belastingplichtigen, zoals bepaald in artikel 59 van de Algemene Belastingwet", en beveelt tevens aan de IUC tijdig te betalen om extra kosten met boetes en rente te voorkomen.

Lusa heeft het ministerie van Financiën gevraagd hoeveel van deze e-mails over 2018 zijn verzonden als gevolg van de genoemde anomalie in het computersysteem, maar kreeg geen antwoord.