"We gaan ervan uit dat er in januari geen grote veranderingen zullen plaatsvinden. In de loop van het jaar is het onmogelijk om voorspellingen te doen, omdat dit afhangt van factoren waarop geen enkele analist ons een antwoord kan geven", aldus de secretaris-generaal van de Nationale Federatie van coöperaties van melkproducenten (Fenalac), Fernando Cardoso.

De secretaris-generaal van de Vereniging van melkproducenten van Portugal (Aprolep), Carlos Neves, stelt dat er momenteel geen aanwijzingen zijn dat de prijs van de melk die aan de beroepsmensen in de sector wordt betaald, en bijgevolg ook het bedrag dat door de eindverbruiker wordt betaald, zal stijgen. "Als er al iets is, zal het zeer gering zijn", benadrukte hij.

De prijs van melk en zuivelproducten is sinds februari gestegen, een evolutie die de producenten laat en abrupt vinden, maar noodzakelijk gezien de druk die de productiekosten sinds 2021 op de sector uitoefenen.

"In het geval van melk en zuivelproducten is de vraag meer waarom het zo laat is gebeurd? Tot voor de oorlog in Oekraïne leefden we al met een enorme stijging van de energie- en voedselkosten voor dieren om melk te produceren", verdedigde de secretaris-generaal van de Nationale Federatie van producentencoöperaties. De inval van Rusland in Oekraïne in februari deed de prijzen van energie en graan de pan uit rijzen.


Author
TPN/Lusa