Mogelijk was hij een discipel van Johannes de Doper. Hij werd een van de eersten die Jezus volgden en stelde zijn broer, Simon Petrus, aan hem voor. Als een van de twaalf apostelen werd hij in de oudheid alom vereerd en werd hij de beschermheilige van Schotland omdat volgens de legende enkele van zijn beenderen daarheen werden gebracht en begraven op de plaats waar nu St Andrew's staat.

Feestdag 30 november.