Volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek(INE) "werden in november 2022 op de nationale luchthavens 4,1 miljoen passagiers en 19.300 ton vracht en post verwerkt, wat overeenkomt met een jaar-op-jaar variatie van respectievelijk +31,3% en +0,2%".

November was de tweede opeenvolgende maand waarin het passagiersverkeer het niveau van 2019, vóór de covid-19 pandemie, overtrof met een groei van 3%, na een stijging van 4% die in oktober werd geregistreerd.

In de onderzochte maand was er een gemiddelde dagelijkse uitstap van 65.600 passagiers op de nationale luchthavens, tegenover 90.700 in de vorige maand, en overtreft de waarde die in november 2019 werd waargenomen, namelijk 64.200.

Van de passagiers die in november 2022 uitstapten, kwam 80,3% overeen met internationaal verkeer (79,9% in dezelfde maand van 2021), voornamelijk uit het Europese continent (66,6% van het totaal), terwijl bij de instappers 81,8% overeenkwam met internationaal verkeer (81,5% in november 2021), met als voornaamste bestemming luchthavens op het Europese continent (68,8% van het totaal).


Van januari tot november vorig jaar steeg het aantal behandelde passagiers met 129,8% ten opzichte van dezelfde periode in 2021, maar nog steeds 6,2% lager dan in dezelfde periode in 2019.

Het Verenigd Koninkrijk was het belangrijkste land van herkomst en bestemming van de vluchten, met een groei van 228,8% in het aantal uitgestapte passagiers en 228,1% in het aantal ingescheepte passagiers.