Tijdens het bezoek zal de Tánaiste ook een ontmoeting hebben met Jean-Pierre Lacroix, adjunct-secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor vredesoperaties, en met de Libanese minister van Defensie, de heer Maurice Sleem, en de minister van Buitenlandse Zaken en Emigranten, Dr. Abdullah Bou Habib.

De Tánaiste zal de troepen in Camp Shamrock bezoeken en daarna een gedenkteken in Tibnine voor Ieren die in UNIFIL-dienst zijn omgekomen.

Voorafgaand aan het bezoek zei de Tánaiste dat "het voor mij een gelegenheid zal zijn om mijn medeleven en dat van de regering over te brengen aan de collega's van soldaat Seán Rooney met hun verlies en om onze oprechte waardering uit te spreken nu zij hun taken blijven vervullen met de professionaliteit en toewijding die men met de strijdkrachten associeert."


De Tánaiste herinnerde aan zijn vorige bezoek aan Camp Shamrock als Taoiseach in 2022 en zei dat "het altijd een eer en een voorrecht is om Ierse troepen die overzee dienen te bezoeken". De uitstorting van sympathie en steun voor soldaat Rooney en zijn gewonde collega's in Óglaigh na hÉireann is een ware uiting van het aanzien dat de strijdkrachten genieten en een weerspiegeling van de trots van het Ierse volk op wat zij doen."