In het rapport wordt een afname van 17% van de vlinderrijkdom en een afname van 10% van de vlinderverspreiding in de zes provincies geconstateerd.

Volgens het verslag sterft de populatie van de muurvlinder in het land uit, terwijl een andere soort, de kleine heidevlinder, sinds 1995 40% van zijn verspreiding heeft verloren.

Positiever is dat de Cryptic Wood White, die endemisch is voor Noord-Ierland, in aantal is toegenomen, evenals de Silver-washed Fritillary, Dark-green Fritillary en Holly Blue.

"We moeten snel en doeltreffend optreden", aldus Julie Williams, directeur van Butterfly Conservation.

"De afname van vlinders die we in ons leven hebben gezien is schokkend en we kunnen niet langer toekijken hoe de biodiversiteit in het Verenigd Koninkrijk wordt vernietigd".