Professor in de sterrenkunde Paulo Afonso heeft een studie ter wetenschappelijke beoordeling voorgelegd die de theorie tegenspreekt dat João Rodrigues Cabrilho, de eerste Europeaan die in 1542 in Californië aankwam, in Spanje in plaats van in Portugal was geboren.

Aan de hand van verschillende documenten stelt de professor dat Cabrilho in Portugal is geboren en later tot Spaans staatsburger is genaturaliseerd om voor de Spaanse kroon te werken. "Dat is volgens mij de meest waarschijnlijke hypothese", aldus Paulo Afonso, gevestigd in Sacramento, Californië.

Cabrilho, een historische referentie van de gemeenschap in San Diego, werd beschouwd als Portugees totdat nieuw onderzoek van onderzoeker Wendy Kramer in 2015 concludeerde dat hij Spaans was, omdat er documenten zijn waarin hij wordt beschreven als een inwoner van Palma del Río, in Andalusië.

"Er is geen enkel document waarin staat dat Cabrilho in Spanje is geboren", aldus Paulo Afonso. "Nergens is bewezen dat Cabrilho in Palma del Río is geboren".

"Geboren" in Portugal

De professor onderzoekt de zaak al meer dan twee jaar en heeft tientallen primaire en aanverwante documenten verzameld die de theorie tegenspreken. De verwarring is volgens hem te wijten aan het verschil tussen "natuurlijk" en "geboren".

"Ik begrijp, op een simplistische en primaire analyse, dat de persoon natuurlijk leest en denkt dat hij geboren is, en dit is vaak het geval. Maar in het specifieke geval van Cabrilho zijn er andere gegevens", gaf Afonso aan.

"In die tijd, in de 15e en 16e eeuw, was het bekend dat natuurlijk en geboren dingen waren met verschillende juridische betekenissen", legde hij uit. Iemand kon in het ene land geboren zijn en inwoner van een ander land, in de zin van latere naturalisatie.

De professor wijst op het feit dat Antonio de Herrera yTordesillas, een Spaanse kroniekschrijver en historicus uit de 16e/17e eeuw, schreef dat Cabrilho Portugees was.

Dit feit werd beschouwd als een fout in het onderzoek dat Cabrilho een Spaanse afkomst toeschreef. "Dat wil zeggen, om het simplistische model aan te passen negeren ze fundamentele gegevens", bekritiseerde Paulo Afonso.