In antwoord op een verzoek dat in februari door de Bloco de Esquerda werd verstuurd en waartoe Lusa toegang had, verduidelijkt de Kamer van Porto dat de geplande datum voor de voltooiing van de werkzaamheden 31 november was, maar dat "het noodzakelijk was de werkzaamheden te herschikken".

"Het was noodzakelijk groepen aanbestedende diensten te vormen met de gemeenten Matosinhos en Gondomar, hetgeen betekende dat alle besluiten om contracten te sluiten, alsmede vergunningen en goedkeuringen van projectfasen in elke gemeente afzonderlijk moesten worden verwerkt, waardoor de termijnen werden verlengd, met negatieve gevolgen voor het oorspronkelijk vastgestelde tijdschema", zo staat te lezen in het document, gedateerd 3 maart en ondertekend door het gemeenteraadslid voor urbanisme van de Kamer van Porto, Pedro Baganha.

Het gaat om de aanvragen bij het Milieufonds voor de aanleg van fietsverbindingen tussen Porto (Asprela), Matosinhos (S. Mamede de Infesta) en Gondomar (Rio Tinto).

Volgens het stadsbestuur van Porto is het voorlopige project voor het intercityfietspad tussen Porto en Matosinhos "goedgekeurd" en moeten de werkzaamheden op 1 januari 2024 van start gaan; de voltooiing van de werkzaamheden wordt verwacht op 31 januari 2025.

Het project voor de aanleg van dit interstedelijke fietspad is ongeveer 1,7 miljoen euro waard, waarbij het Milieufonds 750 duizend euro bijdraagt en het resterende bedrag wordt gedragen door de gemeenten Porto (40%) en Matosinhos (54%).

Het project voor het intergemeentelijk fietspad tussen Porto en Gondomar (Rio Tinto) bevindt zich in de "herzieningsfase", waarbij de gemeente voorspelt dat het project op 15 april 2024 van start zal gaan en op 15 mei 2025 zal eindigen.

Dit project kost ongeveer 970.000 euro en wordt voor 728.000 euro gedeeld door het Milieufonds. Het resterende bedrag wordt gedragen door de gemeente Porto (70%) en de gemeente Gondomar (30%).


Author
TPN/Lusa