In een verklaring verduidelijkt ASAE dat de mousserende wijn, met een waarde van 25.940 euro, in beslag is genomen tijdens een inspectieoperatie gericht op de bereiding, distributie en afzet van wijn in de regio Bairrada.

Tijdens de operatie werden bij een marktdeelnemer 10.854 flessen mousserende wijn in beslag genomen, omdat was vastgesteld dat de wijn was gebotteld en geëtiketteerd "zonder dat het productieproces van de wijn meer dan 90 dagen had geduurd, zoals bepaald in de geldende wetgeving".

De mousserende wijn was klaar om op de commerciële markt te worden gebracht, alsof het een mousserende kwaliteitswijn was, met bijzondere kenmerken, waarbij de consument werd misleid met betrekking tot de bereidingswijze van mousserende wijn.

"Dientengevolge is een administratieve inbreukprocedure ingeleid wegens het bottelen en etiketteren van wijn alsof het mousserende kwaliteitswijn was, en is haar tevens meegedeeld dat zij de mousserende wijn die zij reeds onder die omstandigheden had verkocht, uit de handel moest nemen op straffe van een overtreding".