"Rekening houdend met alle geldende maatregelen bedraagt de verlaging van de belastingdruk 32,8 cent per liter diesel en 34 cent per liter benzine", aldus het ministerie in een verklaring.

In vergelijking met de eerste helft van april wordt de totale korting op de belastingdruk volgens het ministerie gehandhaafd voor benzine en licht verlaagd voor diesel, gezien de ontwikkeling van de brandstofprijzen in de afgelopen weken.

De maatregelen ter verzachting van de stijging van de brandstofprijzen die in de tweede helft van april van kracht blijven, zijn het mechanisme dat van toepassing is op het ISP dat overeenkomt met een verlaging van het BTW-tarief van 23% naar 13% en het compensatiemechanisme via een verlaging van het ISP van de extra BTW-inkomsten die voortvloeien uit de wijzigingen van de brandstofprijzen, naast de opschorting van de actualisering van de koolstofbelasting.

Het ministerie voegt daaraan toe dat het in het kader van de maatregelen ter ondersteuning van de landbouwsector de verlaging van de belasting op landbouwdiesel met 6 cent handhaaft.