Volgens CBC zal Canada de Koning niet langer de "Verdediger van het Geloof" noemen. De nieuwe titel luidt: "Charles de Derde, bij de gratie Gods Koning van Canada en Zijn andere Rijken en Gebieden, Hoofd van het Gemenebest." Naast het schrappen van de religieuze rol schrapt de herziene titel ook een verwijzing naar Charles als Koning van het Verenigd Koninkrijk.