In een advies over het stabiliteitsprogramma van Portugal en het nationale hervormingsprogramma dringt de Europese Commissie er bij het land op aan om "de geldende steunmaatregelen voor energie tegen eind 2023 te beëindigen en de daarmee gepaard gaande besparingen te gebruiken om het overheidstekort terug te dringen".

Met het oog op een mogelijke energiecrisis volgende winter vraagt de Europese Commissie dat deze nieuwe steunmaatregelen voor verdere stijgingen van de energieprijzen "gericht worden op de bescherming van kwetsbare gezinnen en bedrijven, die budgettair haalbaar zijn en waarbij stimulansen voor energiebesparing behouden blijven".

De aanbeveling komt er nadat de regering vorige week zei dat zij "de algemene richtsnoeren" zou volgen die de landen van de Europese Unie (EU) met betrekking tot de energiecrisis hebben gekregen, maar toegaf de overheidssteun in 2024 te zullen beëindigen als dat niet gerechtvaardigd zou zijn, zoals de Europese Commissie voor ogen staat.