"De in dit kwartaal geregistreerde variatie vertoont een intensivering ten opzichte van het 4e kwartaal van 2022, wat betekent dat de prijzen in Lissabon in een sterker tempo stijgen dan aan het eind van het jaar. In het 4e kwartaal van vorig jaar bedroeg de kwartaalverandering van de verkoopprijzen van woningen in Lissabon 1,2% en hetzelfde als 7,1%".

De hoofdstad volgt de nationale trend, die in het desbetreffende kwartaal een intensivering van de prijsstijgingen liet zien, waarmee de afkoeling die zich in de laatste helft van vorig jaar voordeed, werd omgebogen.

Volgens het SIR-Sistema de Informação Residencial bedroeg de gemiddelde verkoopprijs van woningen in Lissabon in het eerste kwartaal van dit jaar 4.203 euro/m2 , het zesde achtereenvolgende kwartaal waarin de woningmarkt in de hoofdstad boven de 4.000 euro/m2 werd verhandeld.