Het Arbitragehof heeft voor de staking op CP - Comboios de Portugal op woensdag minimumdiensten vastgesteld van ongeveer 30% in stedelijke en regionale diensten en 25% voor lange diensten.

In het op de website van de Economische en Sociale Raad(CES) gepubliceerde vonnis heeft het Arbitragehof begrepen "dat minimumdiensten moeten worden vastgesteld met betrekking tot het verkeer van treinen tijdens de stakingsperiode, zowel voor stads- en regionale diensten (in de orde van 30% van de geplande diensten), als voor langeafstandsdiensten (ongeveer 25%)". De lijst van treinen die onder de minimumdiensten vallen, is te vinden op deze pagina.

Het Arbitragehof oordeelde dat het voorstel van CP, van minimumdiensten tussen 50% en 75% van de geplande treinen, "kennelijk ontoereikend en onevenredig" was, waardoor "het begrip 'minimumdiensten' zelf" in gevaar kwam en "de uitbreiding en de reikwijdte van het essentiële stakingsrecht" werden beperkt.

"Hoewel formeel beperkt tot 24 uur, bestrijkt de verordende staking een langere periode, aangezien zij op 30 mei ingaat voor werkperioden die pas de volgende dag zouden moeten eindigen en pas op 1 juni eindigt voor werkperioden die op 31 mei beginnen", aldus de rechtbank, die benadrukt dat "de verordende staking in de praktijk aanzienlijke gevolgen heeft gedurende ten minste twee dagen".

De spoorwegvakbond van de ambulante handel (SFRCI) en de SNTSF/FECTRANS hebben voor 31 mei een staking van 24 uur uitgeroepen bij de CP.