Hiervan stegen de kortlopende en middellange leningen elk met 109,9 miljard, de rest was langlopend. Ondertussen daalden de leningen aan huishoudens met 241,1 miljard yuan, die kan worden onderverdeeld in kortlopende leningen, die daalden met 125,5 miljard, en middellange en langlopende leningen, die daalden met 115,6 miljard yuan.