Het Reuters Digital News Report 2023 (Reuters DNR 2023) is opgesteld door het Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ) en bevat informatie over Portugal, een van de 46 deelnemende landen.

OberCom - Observatório da Comunicação werkte als strategische partner samen met RISJ bij het ontwerp van de vragenlijst voor de Portugese markt en bij de analyse en interpretatie van de gegevens.

"Portugal blijft naar voren komen als een van de markten waar minder wordt betaald voor 'online' nieuws, met slechts 10,9% van de Portugezen die zeggen dat ze het afgelopen jaar hebben betaald voor nieuws in digitaal formaat, vergeleken met een wereldwijd gemiddelde van 17%", staat in het document te lezen.

In Frankrijk is het percentage van degenen die betalen 11%, in Japan is het 9%, hetzelfde als in het Verenigd Koninkrijk.

Omgekeerd blijven Noorwegen en Zweden "eruit springen als de markten waar de meeste mensen betalen voor online nieuws, met percentages van 39% en 33% van de respectieve nationale steekproeven", aldus het Digital News Report 2023.

In Spanje is het percentage 13% en in Italië 12%. In de VS is het 21%, hetzelfde percentage als in Finland, terwijl het in Australië 22% is.

"Net als in voorgaande jaren geven Portugezen die betalen voor 'online' nieuws nog steeds de voorkeur aan een abonnement in de 'doorlopende' vorm, ongeacht de betalingsfrequentie (36,1%)", aldus het rapport.

Van de niet-betalers voor digitaal nieuws zegt meer dan een kwart (27,0%) "dat ze zouden betalen als de prijs betaalbaarder zou zijn, maar 16,8% geeft aan dat de inhoud op dit moment niet relevant genoeg voor hen is, terwijl een vergelijkbaar aantal (16,5%) zegt liever te betalen voor een dienst die toegang biedt tot meerdere nieuwssites tegelijk".


Het nieuws kiezen

In de editie van dit jaar werden, net als in 2016, "vragen met betrekking tot de invloed van algoritmen op het ontdekken van content toegepast, waarbij de voordelen werden onderzocht van het ontvangen van nieuwscontent die is geselecteerd door redacteuren of journalisten, content die wordt voorgesteld via een algoritme op basis van eerdere consumptie of op basis van de consumptie van vrienden/connecties op sociale netwerken", aldus het rapport.

Uit het onderzoek bleek dat 38% van de respondenten "het positief vindt om verhalen te ontvangen die voor hen zijn geselecteerd door redacteuren of journalisten en dat 35,7% de selectie op basis van hun eerdere consumptie positief beoordeelt".

Het aandeel van "respondenten die het eens zijn met selectie op basis van de consumptie van vrienden of connecties op netwerken is aanzienlijk lager, in de orde van 24,3%", maar jongere mensen "hebben de neiging om selectiesystemen te bekijken op basis van de consumptie van vrienden of connecties".


Nieuwsformaten

Wat betreft nieuwsformaten geven jongeren de voorkeur aan video's op Instagram en TikTok voor mediaconsumptie in Portugal.

"De Portugezen geven minder de voorkeur aan tekst dan de respondenten van het Digital News Report op mondiaal niveau (50,0% tegenover 57,0%), en tonen meer voorkeur voor online nieuwsvideo's (34,0% tegenover 30,0%) en audio (16,0% tegenover 13,0%), ofwel live radio of podcasts", wijst het onderzoek uit.

Voor de consumptie van online video's "geven de jongsten, tussen 18 en 24 jaar oud, vooral de voorkeur aan Instagram (39,2%), TikTok (33,3%) en Youtube (30,6%), hoewel de Portugezen in het algemeen meer gebruik maken van Facebook (33,2%), Youtube (29,2%) en op de derde plaats de websites of apps van nieuwsmerken (27,1%)".

De sociale netwerken Instagram en TikTok "blijven achter en werden in de voorgaande week respectievelijk door 20,7% en 15,3% van de respondenten gebruikt".

De auteurs van het Portugese onderzoek zijn Gustavo Cardoso, Miguel Paisana en Ana Pinto Martinho, onderzoekers van OberCom en CIES-ISCTE.