De hoogste gemiddelde leeftijd voor het verlaten van het ouderlijk huis, 30 jaar of ouder, werd geregistreerd in Kroatië (33,4 jaar), Slowakije (30,8), Griekenland (30,7), Bulgarije en Spanje (beide met 30,3), Malta (30,1) en Italië (30,0).

Daarentegen werden volgens de statistische dienst van de EU de laagste gemiddelde leeftijden, allemaal jonger dan 23 jaar, geregistreerd in Finland (21,3 jaar), Zweden (21,4), Denemarken (21,7) en Estland (22,7).

Uitgesplitst naar geslacht verlaten mannen (EU 27,3) het ouderlijk huis later dan vrouwen (EU 25,4), een verschil dat door de 27 lidstaten wordt gevolgd.

Portugal (30,4 jaar) is de negende lidstaat waar mannen na hun 30e het ouderlijk huis verlaten, samen met Kroatië (34,7), Bulgarije (32,3), Griekenland (32,1), Slowakije (31,9), Spanje (31), Italië (30,9), Malta en Slovenië (elk 30,5 jaar).

Kroatië is het enige EU-land waar vrouwen na hun 30e het huis verlaten (30,2), gevolgd door Malta (29,8), Slowakije (29,7), Spanje (29,5), Griekenland (29,2) en Portugal (29 jaar) samen met Italië.