"Dit voorstel van ons is geen prohibitionistisch voorstel. Wat we willen is regelmaat. Door het aantal plaatsen waar gerookt kan worden te beperken, door het aantal verkooppunten te verminderen en door [verwarmde] tabak gelijk te stellen aan traditionele tabak, willen we kinderen en jongeren beschermen", zei Margarida Tavares.

In een plenair debat over een verandering die tot doel heeft nieuwe beperkingen in te voeren op de verkoop van tabak en plaatsen waar gerookt kan worden, werd Margarida Tavares geconfronteerd met vragen van de PSD en PCP over de impact die deze veranderingen zullen hebben op de industrie, met name op Madeira en de Azoren, en welke maatregelen er worden genomen om rokers te helpen.

"Deze wet onderscheidt zich doordat hij vooruitstrevend is en zelfs overgangsnormen bevat die het mogelijk maken om niet alleen de samenleving, maar ook de handel en industrie aan te passen", zei ze, terwijl ze de data van de nieuwe wet in herinnering bracht.

Volgens het wetsvoorstel zullen bedrijven die hun ruimtes hebben aangepast aan de huidige wetgevingsprocedures, pas vanaf 2030 definitief stoppen met roken in gesloten ruimtes, waardoor ze de gedane investeringen kunnen terugverdienen.

Eerder zal het verbod op de verkoop van tabak worden uitgebreid op plaatsen waar roken verboden is en zullen ruimtes waar de installatie van verkoopautomaten is toegestaan opnieuw worden gedefinieerd.

"We geven ze de tijd om zich aan te passen", vatte de staatssecretaris samen.