Volgens het voorzitterschap van de Republiek "zal het programma uitstapjes omvatten naar de drie regio's van het land: Wallonië, Vlaanderen en Brussel".

"Het staatshoofd zal werkvergaderingen hebben met koning Filip, de federale regering, het federale parlement en vertegenwoordigers van regionale en gemeentelijke overheden, alsook van universitaire en onderzoeksinstellingen.

Volgens het voorzitterschap van de Republiek "zal dit bezoek de gelegenheid bieden om de hechte vriendschap en de bilaterale banden tussen Portugal en België in hun meest uiteenlopende dimensies te versterken, en zal het ook de gelegenheid bieden om relevante kwesties op Europees en multilateraal niveau aan te pakken".

"De reis zal ook een belangrijk onderdeel vormen van het contact met de grote Portugese gemeenschap die in België woont", aldus de nota.

Het voorzitterschap van de Republiek stelt dat "het laatste staatsbezoek van een president van de Portugese Republiek aan België plaatsvond in 2005".