"Poczekamy na wnioski z przesłuchań, które są prowadzone, jeśli konieczne będzie wprowadzenie pewnych zmian, z pewnością będziemy musieli dostosować ramy prawne do potrzeb, ale ocenimy, czy jest to konieczność, czy nie" - powiedział José Luís Carneiro, zapytany, czy rząd zamierza zmienić kodeks drogowy, uwzględniając nowe formy mobilności, takie jak skutery i rowery elektryczne.

Minister wypowiadał się po przewodniczeniu otwarciu seminarium "Mobilność aktywna: Przyszłość w bezpieczeństwie", zorganizowanego przez Ministerstwo Administracji Wewnętrznej (MAI) i Krajowy Urząd Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego(ANSR).

W tej inicjatywie urzędnik pozostawił wiadomość, że obecnie gminy mają już "możliwość regulowania prędkości i parkowania" dla skuterów w obrębie miejscowości.

"Gminy, jeśli chodzi o płynną mobilność, a konkretnie o korzystanie ze skuterów, mają już możliwości, jeśli chodzi o stanowiska gminne, które są zatwierdzane na posiedzeniach izb i zgromadzeniach gminnych, aby przystąpić do ograniczenia prędkości, a także uprawnienia do regulowania warunków i miejsc parkowania tych pojazdów" - wyjaśnił.

Minister, który wyraził zadowolenie, że duże miasta starają się uregulować korzystanie ze skuterów, w szczególności Lizbona i Porto, podkreślił, że "jest praca, którą mogą wykonać gminy" w odniesieniu do tego typu pojazdów.

"W tej chwili zmniejszenie prędkości w obrębie gmin może być wykonane bez zmiany przepisów" - podkreślił, zaznaczając, że "ANSR i MAI są dostępne, aby wspierać gminy w opracowywaniu planów bezpieczeństwa drogowego".

Jeśli chodzi o licencjonowanie podmiotów, które posiadają skutery, minister awansował też, że nad tą sprawą pracuje Sekretariat Stanu ds. Administracji Lokalnej, który przedstawił już propozycję przejścia tego uprawnienia na gminy.

Minister zauważył również, że "są trzy kwestie, które pojawiają się, gdy mówimy o pojazdach miękkiej mobilności", a mianowicie "prędkość, parkowanie w obrębie miast i kwestia bezpieczeństwa", która obejmowała ubezpieczenie użytkownika.

Jeśli chodzi o kontrolę tych pojazdów w miejscowościach, urzędnik rządowy odniósł się, że należy ona do miejskich służb kontrolnych lub straży miejskiej.


Powiązane artykuły: