Rząd zabroni wydawania nowych licencji na lokalne zakwaterowanie (AL), czyniąc wyjątek jedynie dla licencji na wiejskie zakwaterowanie w gminach w głębi kraju, gdzie wiejskie zakwaterowanie może wnieść istotny wkład w gospodarkę tego terytorium.

Ogłoszenie zostało złożone w czwartek po południu przez premiera António Costę na konferencji prasowej po tym, jak Rada Ministrów zatwierdziła pakiet środków dla sektora mieszkaniowego.

António Costa powiedział również, że już przyznane licencje dla AL będą podlegały ponownej ocenie w 2030 roku, aby zobaczyć, czy jest uzasadnione, aby je utrzymywać. Potem wyjaśnił także, że co pięć lat będą one podlegały okresowej rewalidacji.

Rząd przyzna też ulgi podatkowe tym, którzy wystawiają nieruchomości AL na rynek wynajmu. Umożliwimy wszystkim wynajmującym posiadającym nieruchomości w lokalach mieszkalnych i przenoszących je na rynek najmu, zwolnienie z podatku dochodowego od teraz do 2030 r., jeśli do końca 2024 r. wyprowadzą swoje nieruchomości z lokali mieszkalnych na rynek mieszkaniowy. Tak więc osoby, które między lutym 2023 r. a końcem 2024 r. przeniosą własność w AL do lokali mieszkalnych, będą uprawnione do zerowego opodatkowania dochodów z nieruchomości do 2030 r..

Zapowiedziano także utworzenie nadzwyczajnego podatku od nieruchomości, który trafi do Instytutu Mieszkalnictwa i Rehabilitacji Miejskiej(IHRU), ale jego wartość nie została jeszcze określona.