AT udostępniła w mediach społecznościowych linki do broszury informacyjnej o numerach NIF dla obywateli państw obcych, kto może je mieć i jak je uzyskać.

Organ podatkowy przypomina, że rejestracja jest obowiązkowa dla wszystkich obywateli, krajowych lub zagranicznych, rezydentów lub nierezydentów, którzy na zasadach określonych w ustawie podlegają obowiązkowi podatkowemu lub zamierzają korzystać z praw przysługujących im w AT.

AT wyjaśnia również, że rejestracja jako podatnik wiąże się z uzyskaniem numeru identyfikacji podatkowej (NIF) i jest niezbędnym warunkiem wielu czynności życia codziennego, nie tylko podatkowych, ale związanych z zatrudnieniem, umowami, otwarciem rachunków bankowych, ubezpieczeniem społecznym.

Warto pamiętać, że wniosek o nadanie NIF można złożyć zarówno elektronicznie na Portalu Finansowym poprzez (e-branch); jak i osobiście, w każdym Finanças (po wcześniejszym umówieniu się) lub Sklepie Obywatelskim.