Głównym celem tego porozumienia jest stworzenie wspólnych strategii pomiędzy różnymi miastami w celu zachowania europejskiego dziedzictwa handlowego.

Porozumienie zostało podpisane w Barcelonie w ramach "1st Day of Emblematic Trades in European Cities". Dokument wskazuje na potrzebę promowania środków rządowych i specjalnych planów, które pozwalają na uznanie znaczenia tych placówek i przyczyniają się do ich ochrony, zachowania i wzmocnienia za pomocą działań sprzyjających ich rentowności, zachowaniu dziedzictwa i funkcji handlowej.

Ponadto dodano, że emblematyczne placówki handlowe muszą uczestniczyć we współtworzeniu polityki miejskiej dla handlu lokalnego, aby zagwarantować ich konkurencyjność i postęp w profesjonalizacji sektora i cyfryzacji, poprzez szkolenia i doradztwo prawne.

Cztery miasta uważają, że konieczne jest stworzenie międzynarodowej karty sklepów historycznych, w której w sposób konsensualny zostanie określone, co jest uważane za emblematyczny lub unikalny obiekt i w której zostaną zdefiniowane różne typologie wraz z poziomami ochrony dziedzictwa (dziedzictwo, meble, odpowiednie materiały) i kultury (kreatywność), tak aby można było zdefiniować instrumenty ochrony i wzmocnienia tego typu obiektów. W tym sensie konieczne jest stworzenie wyspecjalizowanych jednostek zarządzających w administracji publicznej, w których uczestniczy również sektor prywatny.