W odpowiedzi na prośbę wysłaną w lutym przez Bloco de Esquerda, do której Lusa miała dostęp, Izba Porto wyjaśnia, że planowanym terminem zakończenia prac był 31 listopada, ale „konieczne było przełożenie prac” .

"Konieczne było utworzenie grup podmiotów zamawiających z gminami Matosinhos i Gondomar, co oznaczało, że wszystkie decyzje o zawarciu umowy, a także licencjonowanie i zatwierdzenia etapów projektu musiały być przetwarzane oddzielnie w każdej gminie, powodując wydłużenie terminów, co miało negatywny wpływ na pierwotnie ustalony harmonogram" - czytamy w dokumencie, datowanym na 3 marca i podpisanym przez radcę ds. urbanistyki Izby Porto, Pedro Baganha.

Chodzi o wnioski złożone do Funduszu Ochrony Środowiska dotyczące budowy połączeń rowerowych między Porto (Asprela), Matosinhos (S. Mamede de Infesta) i Gondomar (Rio Tinto).

Według Rady Miasta Porto wstępny projekt międzymiastowej ścieżki rowerowej pomiędzy Porto i Matosinhos został zatwierdzony, a prace mają się rozpocząć 1 stycznia 2024 roku, zakończenie których przewidywane jest na 31 stycznia 2025 roku.

Wartość projektu utworzenia tej międzygminnej ścieżki rowerowej wynosi około 1,7 mln, przy czym Fundusz Ochrony Środowiska wnosi 750 tys. euro, a pozostałą kwotę pokryją gminy Porto (40%) i Matosinhos (54%).

Projekt międzygminnej ścieżki rowerowej pomiędzy Porto a Gondomar (Rio Tinto) jest w fazie rewizji, przy czym gmina przewiduje, że projekt rozpocznie się 15 kwietnia 2024 roku, a zakończy 15 maja 2025 roku.

Projekt ten kosztuje około 970.000 euro i będzie podzielony w 728.000 euro przez Fundusz Ochrony Środowiska. Pozostałą kwotę pokryją gmina Porto (70%) i gmina Gondomar (30%).