W oświadczeniu ASAE wyjaśniła, że wino musujące o wartości 25 940 euro zostało zatrzymane podczas operacji kontrolnej mającej na celu przygotowanie, dystrybucję i marketing win w regionie Bairrada.

W trakcie operacji konfiskowano 10 854 butelek wina musującego od podmiotu gospodarczego ze względu na fakt, że wykryto butelkowanie i etykietowanie wina, przy czym proces produkcji wina nie trwał dłużej niż 90 dni, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wino musujące było gotowe do wprowadzenia na rynek handlowy, tak jakby było gatunkowym winem musującym o szczególnych właściwościach, wprowadzając konsumenta w błąd co do sposobu przygotowania wina musującego.

"W związku z tym wszczęto odpowiednie postępowanie administracyjne w sprawie o wykroczenie polegające na tym, że rozlewano i oznakowywano wino tak, jakby było to wino musujące gatunkowe, a także powiadomiono o konieczności wycofania z obrotu handlowego wina musującego, które już sprzedała w tych okolicznościach, pod groźbą popełnienia przestępstwa nieposłuszeństwa".