Propozycja sugeruje, że obszary absolutnego zamknięcia AL będą odpowiadać parafiom, które prezentują stosunek między liczbą obiektów AL a liczbą klasycznych kwater rodzinnych "równy lub większy niż 15%", stosując się do Santa Maria Maior ( 71,3%), Misericórdia (47,4%), Santo António (26,7%), São Vicente (17,3%) i Arroios (15,2%), według radnej Urbanistyki Joany Almeida.

Chodzi o propozycję poddania konsultacjom społecznym, "na okres 30 dni roboczych", projektu zmiany rozporządzenia miejskiego w sprawie lokalnego zakwaterowania (RMAL), który będzie omawiany w środę na prywatnym posiedzeniu organu wykonawczego rady miejskiej.

W związku z tym Joana Almeida chce, aby obszarami względnego sporu były parafie lub dzielnice miasta o współczynniku "równym lub większym niż 5% i mniejszym niż 15%".

"W czasie wielkiej wrażliwości dla rynku AL, chcemy przynieść więcej stabilności działalności, która jest niezbędna dla dochodów wielu rodzin i która jest bardzo ważna dla dynamiki gospodarczej Lizbony", mówi radna ds. urbanistyki.

Joana Almeida podkreśla znaczenie dostosowania RMAL do obecnych realiów miasta, "pomimo faktu, że rząd postanowił nie słuchać gmin w przygotowaniu pakietu Mais Habitação, który ma znaczący wpływ na AL".

"Chcemy uregulować AL w zrównoważonej logice. Nie chcemy wyłącznie turystycznych dzielnic. Chcemy równowagi, chcemy różnorodności. Chcemy życia w dzielnicach i chcemy jakości życia w dzielnicach. Nasza propozycja zmiany rozporządzenia miejskiego dotyczącego lokalnego zakwaterowania jest zgodna z tą zasadą" - deklaruje radny, podkreślając wzmocnienie monitoringu i inspekcji tej działalności gospodarczej, aby zapewnić, że mieści się ona w granicach legalności i ma pozytywny wpływ, bez negatywnego wpływu na miasto.

"Nie chcemy zawieszenia nowych licencji we wszystkich obszarach miejskich, co w przypadku Lizbony dotyczyłoby całego miasta niezależnie od wagi AL w każdej parafii czy dzielnicy.

Wśród środków rządu dotyczących AL jest zawieszenie nowych licencji dla mieszkań i obiektów noclegowych zintegrowanych z autonomiczną frakcją budynku, przegląd obecnych licencji w 2030 roku, przy czym nowe będą ważne przez pięć lat, stworzenie systemu wygaśnięcia nieaktywnych licencji oraz nowy system podatkowy, który przewiduje nadzwyczajną składkę w wysokości 20% lub zwolnienie z podatku, jeśli nieruchomość zostanie przekazana na krajowy rynek wynajmu mieszkań.