Pozwolenie z urzędu miasta nie jest wymagane, gdy:

prace nie wymagają rozbiórki, które w związku z tym nie zagrażają stabilności nieruchomości lub budynku (nie naruszają filarów, belek lub ścian nośnych), lub nie wiążą się z modyfikacją wysokości domu lub jego kondygnacji, kształtu elewacji lub dachu. We Deco radzi jednak, aby mimo wszystko zawsze konsultować się z technikiem. W przypadku budynku należy umieścić ogłoszenie o pracach;

Malowanie domu (mieszkania) wewnątrz lub układanie płytek w kuchniach lub łazienkach;

Mocowanie dachu lub montaż kolektorów słonecznych - jeśli po zakończeniu prac dach jest w identycznym stanie, a kolektory słoneczne nie przekraczają powierzchni pokrycia budynku ani nie przekraczają jego wysokości o jeden metr;

Zamknięcie balkonu - w wielu gminach obowiązkowe jest posiadanie pozwolenia miejskiego, ale w innych wystarczy wcześniejsze zgłoszenie do rady. Sprawdź w swojej gminie. W przypadku budynku w kondominium, a także ze względu na to, że w grę może wchodzić linia architektoniczna budynku, kondominium musi wyrazić zgodę na prace większością dwóch trzecich głosów. To samo dotyczy umieszczania zabezpieczeń na balkonach.

Zezwolenie rady miasta jest wymagane, gdy:

Modyfikacja elewacji budynku, powiększenie go, na przykład, pociąga za sobą konieczność uzyskania licencji miejskiej;

Malowanie budynku na inny kolor niż oryginalny (malowanie w tej samej tonacji nie wymaga formalności).