Propozycja, która wynikała z projektu ustawy przedstawionego przez Inicjatywę Liberalną, została przyjęta głosami PS, PCP i BE, PSD wstrzymało się od głosu, a Chega głosował przeciw.

W uzasadnieniu inicjatywy IL podkreśliła: "W historycznym kontekście silnych ograniczeń finansowych, nie uważamy za proporcjonalne ani uzasadnione, aby państwo pobierało setki euro tylko za zapomnienie prostego papieru, który jedynie przekazuje informacje, które są już w posiadaniu danej osoby".

Ostateczny tekst dodaje kilka punktów do artykułu ustawy, który określa zasady wydawania dokumentów potwierdzających ubezpieczenie, stanowiąc, że dokumenty te mogą być wydawane i udostępniane za pomocą środków elektronicznych, "bez uszczerbku dla ich wydawania i dostępności w formie papierowej, bez dodatkowych kosztów, na wniosek ubezpieczającego lub, w stosownych przypadkach, ubezpieczonego, lub w przypadkach, w których nie mają one odpowiednich środków elektronicznych do bezpiecznego przesyłania i odbierania tych samych dokumentów".

Te dokumenty wydawane elektronicznie zastępują papierowy certyfikat ubezpieczenia.