Pomimo zakończenia strajku ogólnokrajowego w dniu dzisiejszym, protest lekarzy jest kontynuowany wraz ze strajkami lekarzy rodzinnych w godzinach nadliczbowych do 22 sierpnia oraz dodatkową produkcją szpitali Narodowej Służby Zdrowia(SNS).

Według Niezależnego Związku Zawodowego Lekarzy(SIM), który gwarantuje, że w pierwszych dwóch dniach strajk był przestrzegany w około 90% na całym świecie, strajk miał na celu zmuszenie rządu do przedstawienia konkretnych propozycji w negocjacjach, które toczą się od ponad roku, jeśli chodzi o wynagrodzenia.

Kolejna runda negocjacji zaplanowana jest na piątek, ale SIM i Krajowa Federacja Lekarzy (FNAM) zagwarantowały w zeszłym tygodniu, że będą dostępne na spotkaniu tylko wtedy, gdy otrzymają propozycje z wyprzedzeniem, o czym zapewnił minister zdrowia Manuel Pizarro.

W środę SIM dostarczyła list do premiera w Pałacu São Bento z "bardzo silnym apelem", aby rząd wdrożył swoje propozycje dotyczące nowego systemu pełnego poświęcenia, usług ratunkowych, organizacji i dyscypliny pracy medycznej oraz przeglądu wynagrodzeń, które są przedmiotem negocjacji między stronami.

"Po przekroczeniu formalnie ustalonego terminu negocjacji, rząd odmówił przedstawienia konkretnych propozycji negocjacyjnych", wspomina również list, ostrzegając, że w Portugalii nastąpiła "erozja ponad 22% wynagrodzeń lekarzy w ciągu ostatnich 10 lat".

Protest lekarzy będzie kontynuowany 1 i 2 sierpnia, wraz z nowym ogólnokrajowym strajkiem o nazwie FNAM, drugim zorganizowanym przez struktury związkowe w ciągu około miesiąca, po strajku, który miał miejsce 5 i 6 lipca.