W ujęciu rok do roku bezrobocie wzrosło jednak o 0,4 p.p., według wstępnych danych opublikowanych przez Narodowy Instytut Statystyczny(INE). W czerwcu w kraju bez pracy pozostawało 336 500 osób.

INE dodaje, że bezrobocie w Portugalii utrzymało się na poziomie 6,4%, co jest "najniższą wartością od października 2022 r., kiedy wynosiło 6,1%".

W tym kontekście populacja bezrobotnych spadła o 0,7% w porównaniu do maja i 6,5% w porównaniu do trzech miesięcy wcześniej, do 336 500 osób. Mimo to wzrosła o około 8,5% w porównaniu z tym samym miesiącem 2022 roku.

Jeśli chodzi o populację zatrudnionych, oszacowano ją na 4 944,1 tys. osób, co oznacza dodatnią względną zmianę w stosunku do maja (0,1%), a także w stosunku do trzech miesięcy wcześniej (0,5%) i do roku wcześniej (1,5%).