W dokumencie, który został zatwierdzony przez Radę Ministrów 10 sierpnia, rząd upoważnia Dyrekcję Generalną Zasobów Naturalnych, Bezpieczeństwa i Usług Morskich(DGRM) do "ponoszenia wydatków związanych z umową na pogłębianie i utrzymanie portów rybackich w Algarve w latach 2023-2026, do łącznej kwoty (euro) 6 941 455,07 plus VAT według obowiązującej stawki prawnej".

Chodzi o porty rybackie i rekreacyjne w regionie, "w tym porty Baleeira, Lagos, Alvor, port rybacki, stocznie i obszar Ferragudo, porty Albufeira, Vilamoura, Quarteira i Faro, z wyjątkiem obszaru portu handlowego i kanału dostępu, portów Olhão, Fuseta i Tavira oraz kanałów Santa Luzia i Cabanas".

Rada Ministrów ustanowiła określoną kwotę na każdy rok objęty uchwałą nr 99/2023 z dnia 21 sierpnia, która "nie może zostać przekroczona".