W ujęciu rok do roku tempo zmian bankowej wyceny domów wyniosło 8,8%, w porównaniu ze wzrostem o 7,6% w lipcu. Według raportu ECO, tempo to ponownie przyspieszyło po sześciu kolejnych miesiącach spowolnienia.

Największą zmienność zaobserwowano w Autonomicznym Regionie Madery (23,1%), a najmniejszą na północy (7,9%). W porównaniu miesięcznym "wszystkie regiony wykazały wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem, z wyjątkiem Algarve (-0,6%), przy czym najbardziej znaczący wzrost odnotowano w Autonomicznym Regionie Azorów (5,6%)".

INE publikuje również dane dotyczące wyceny bankowej według typu, z których wynika, że mediana wartości wyceny bankowej dla mieszkań wyniosła 1 707 euro/m2, co oznacza wzrost o 8,2% w porównaniu z sierpniem 2022 roku. Mediana wartości domów wyniosła w sierpniu 1 197 euro/m2, o 6,3% więcej w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku.

Algarve, obszar metropolitalny Lizbony, autonomiczny region Madery i Alentejo Litoral to regiony o najwyższej medianie wartości wyceny banku mieszkaniowego. "Przedstawiły one wartości oceny odpowiednio o 40,7%, 33,6%, 10,9% i 5,1% wyższe niż mediana krajowa", wskazuje INE.

Najniższe wartości występują w głębi kraju, szczególnie na północy. "Trás-os-Montes, Beiras i Serra da Estrela oraz Alto Alentejo były regionami, które prezentowały niższe wartości w stosunku do krajowej mediany (odpowiednio -48,8%, -47,4% i -46,6%)", mówi krajowy urząd statystyczny.