Pod hasłem "Ściana, która nas porusza", 5. edycja festiwalu będzie miała "jako tło mobilność, centralny i transformujący temat Lizbony i świata", czytamy w oświadczeniu wydanym przez Radę Miasta Lizbony, która promuje inicjatywę za pośrednictwem Miejskiej Galerii Sztuki.

W tej edycji interwencje artystyczne skupią się na osi Cais do Sodré - Alcântara - Belém i "przyczynią się do widoczności nie tylko sztuki miejskiej artystów krajowych i zagranicznych, mieszkańców i nierezydentów Lizbony, ale także infrastruktury, która umożliwia mobilność w tym obszarze".

Chociaż program zostanie zaprezentowany dopiero w październiku, władze miasta ujawniają, że oprócz interwencji artystycznych obejmie on "imprezę blokową", wystawę filmową, dwie "sale sławy" i rozmowy.