Anacom a aprobat reînnoirea DUF, până în aprilie 2033, în benzile de 900 MHz și 1.800 MHz atribuite lui Meo (Altice Portugal) și Vodafone Portugal.

„ Această reînnoire a drepturilor de utilizare a frecvențelor este însoțită de impunerea unor obligații suplimentare de acoperire a 100 de parohii cu densitate scăzută a populației, în care acești furnizori vor trebui să furnizeze un serviciu mobil în bandă largă cu o viteză de 100 Mbps, acoperind cel puțin 90% din populație”, spune autoritatea de reglementare într-o declaraţie.

Entitatea subliniază că, având în vedere că „investițiile efectuate de operatori nu au favorizat în mod egal diferitele zone ale țării, se consideră esențială menținerea obiectivelor de acoperire pentru teritoriile cu densitate scăzută a populației”.

Autoritatea de reglementare condusă de João Cadete de Matos explică faptul că „ca un set de parohii cu densitate scăzută a populației sunt deja incluse în obligațiile regulamentului de licitație 5G, cele 100 de parohii cu densitate scăzută a populației care nu sunt incluse în regulamentul respectiv au fost identificate în prezent”.

Dintre aceste 100 de parohii, MEO „va trebui să asigure acoperirea a 56 și Vodafone va trebui să acopere 44 de parohii”, explică autoritatea de reglementare, explicând că diferența de număr „este legată de cantitatea de spectru atribuită fiecăruia dintre acești operatori”.

Această decizie este supusă unei audieri prealabile și unei consultări publice pentru o perioadă de 20 de zile lucrătoare.

Potrivit Anacom, această decizie „asigură obiectivele de reglementare pe care Anacom este responsabilă să le urmărească, și anume să asigure utilizarea eficientă și eficientă a spectrului, să promoveze concurența pe piețele cu amănuntul, să încurajeze investițiile și să evite perturbarea continuității furnizării servicii de comunicații”.

Autoritatea de reglementare „consideră că atașarea unor noi obligații la drepturile de utilizare a frecvențelor este un mecanism important de atenuare și eliminare a deficiențelor identificate în ceea ce privește acoperirea și capacitatea furnizată în rețelele mobile, promovând coeziunea economică și socială pe teritoriul național”.