Investiția în valoare de 2,6 milioane de euro este „susținută de Programul de Dezvoltare Regională 2020. Odată cu aprobarea finanţării, Consiliul Local va deschide o licitaţie publică pentru executarea tuturor lucrărilor”, spune municipalitatea într-o declaraţie trimisă lui Lusa.

Potrivit municipalității, zona în care va fi realizat acest proiect a fost anterior „ocupată de standuri de pin maritim”, fiind „distruse toți copacii” de incendiul forestier din 15 octombrie 2017. În prezent, în această zonă există „regenerarea naturală a tufișurilor și, de asemenea, a unor specimene de samouco și creveți”.

Proiectul include „recuperarea perimetrului forestier al dune și păduri de pin din Mira”, precum și „pregătirea terenului pentru a găzdui plantația, cu operațiuni de tăiere și așchiere, și depunerea pe teren a vegetației arbuști constând din frecare și salcam în cadrul zonei de intervenţie”, spune că municipalitatea din districtul Coimbra.

Ulterior, municipalitatea intenționează să planteze „pin sălbatic în cea mai mare parte a zonei și pin de piatră în zonele identificate ale rețelei primare”. „Pe lângă urgenţa recuperării rolului important al fixării nisipurilor, protejării vânturilor şi amortizării brizelor mării şi ceaţelor, intervenţiile propuse se bazează pe necesitatea reală, neechivocă şi oportună de a face investiţia, cu costuri rezonabile, din perspectiva analizei cost-beneficiu şi reducerea impactului asupra sistemului forestier”, se arată în notă.

Reîmpădurirea ia în considerare obiectivele stabilite anterior, răspunsul ecosistemului la foc, precum și orientările regionale pentru gestionarea pădurilor cuprinse în Programul Regional de Management al Pădurilor (PROF). Pentru primarul orașului Mira, Raul Almeida, acesta este „unul dintre cele mai mari proiecte de reîmpădurire din punct de vedere național și o necesitate absolută pentru Mira”. „Este urgent să se garanteze repopularea pădurilor în zonele arse și să se protejeze de eroziunea solului”, conchide el.