Într-un proiect de lege care a intrat vineri în Adunarea Republicii, deputatul (ex-Pan) apără că, „după ce a prevăzut deja” în lege numărul de câini și pisici „admisibile într-o casă” și „a face legea depinde de condițiile casei și de posibilitatea de a găzdui animale, condominiul nu trebuie să interfera cu drepturile de proprietate”.

„ De fapt, condominiul poate reglementa utilizarea zonelor comune, dar nu depinde de ei să reglementeze utilizarea pe care proprietarii o fac din proprietatea lor”, adaugă ea.

Cristina Rodrigues propune revocarea, în decretul-lege care stabileşte regulile privind posesia, comerţul, expoziţia şi intrarea pe teritoriul naţional a animalelor susceptibile la rabie, a paragrafului care prevede că „regulamentele privind condominiul pot stabili o limită inferioară pentru animale, conform prevederilor „prin lege.

Această diplomă prevede că „până la trei câini sau patru pisici adulte pot fi adăpostite în clădiri urbane pentru fiecare locuință, iar numărul total de patru animale nu poate fi depășit, cu excepția cazului în care, la cererea titularului și la avizul obligatoriu al medicului veterinar municipal și al delegatului sanitar, cazarea este autorizată pentru maximum șase animale adulte, cu condiția ca toate cerințele de igienă și de bunăstare a animalelor să fie îndeplinite.”