Conform informațiilor de pe site-ul web al OMIE, operatorul pieței de energie electrică desemnat să gestioneze piața zilnică și cea intrazilică a energiei electrice din Peninsula Iberică, prețul maxim atins astăzi a fost de 265,00 EUR/MWh și minimul de 201,06 EUR/MWh, cu 136 GWh de energie fiind tranzacționată, la un prețul mediu de 231,82€ pe MWh.

Prin această nouă creștere, prețul energiei electrice astăzi (a treia zi de vineri a lunii) depășește pentru a opta oară bariera de 200 €/MWh, toate înregistrate în luna octombrie, și este de cinci ori valoarea înregistrată în piscina în a treia vineri octombrie a anului trecut (43,33€).

Astfel, în prima jumătate a lunii octombrie, prețul pieței angro a atins o medie de 202,8 €/MWh, cu alte cuvinte, cea mai scumpă lună din istorie.

Prețurile energiei pe piața angro au un impact direct asupra tarifului reglementat și servesc drept referință pentru cei care își contractează oferta pe piața liberă, iar în acest an a condus deja la două creșteri intermediare ale prețului energiei electrice pe piața reglementată, ultima la 1 octombrie.