Un nou studiu, realizat de un consultant pentru Asociația Portugheză a Administratorilor de Spitaluri, a analizat impactul Covid-19 asupra managementului diabetului în spitalele Serviciului Național de Sănătate, comparând datele din Administrația Centrală a Sistemului de Sănătate pentru 2019 (pre- pandemie) și 2020 (an pandemic).

Conform analizei, numărul diabeticilor tratați în spitalele de spitalizare și ambulatoriu a scăzut cu 14,5% și, respectiv, 12%, acest rezultat datorându-se, printre mai multe motive posibile, „concentrației pacienților cu Covid în spitale”, la „teama pacienților de a căuta servicii de sănătate” și la” politica generală de blocare”.

În ciuda scăderii numărului de pacienți tratați, greutatea relativă a diabeticilor în activitățile spitalicești a crescut, totuși, cu aproximativ 5% în spital și 18,2% în ambulatoriu între 2019 și 2020.

Având în vedere complexitatea cazurilor, costul mediu al unui pacient diabetic tratat într-un spital a crescut de la 2 900 EUR în 2019 la 3.327 EUR în 2020, durata medie a șederii per pacient crescând cu 2,5%.

Analiza evidențiază faptul că, în ciuda reducerii mortalității globale la spital de 2,2%, în 2020 cu 6,9% mai mulți diabetici au murit în spitale, rata mortalității crescând cu 24,9%, ceea ce sugerează, potrivit consultantului, „o severitate mai mare a acestor pacienți”.