Acest decret, aprobat de Parlament la 26 noiembrie și promulgat de președintele Republicii trei zile mai târziu, intră în vigoare în ziua următoare publicării sale, joi, și expiră la 1 martie 2022.

În practică, diploma care a fost prezentată de grupul socialist împuterniceşte Guvernul să decreteze, prin Consiliul de Miniştri, utilizarea obligatorie a măştilor în stradă fără autorizarea Adunării Republicii.

„ În cazul în care măsura pare necesară, adecvată și proporțională cu prevenirea, izolarea sau atenuarea infecției epidemiologice de către Covid-19, Guvernul poate, prin Rezoluția Consiliului de Miniștri care declară o situație de alertă, urgență sau calamitate, să stabilească obligația de utilizare a măşti de către persoanele în vârstă de peste 10 ani pentru acces, circulaţie sau permanenţă în spaţiile şi străzile publice ori de câte ori distanţa fizică recomandată de autorităţile sanitare se dovedeşte a fi nepractică”, se menţionează în decret.

În ceea ce privește condițiile care determină această necesitate, diploma menționează doar că aceasta va fi „măsurată pe baza datelor referitoare la evoluția pandemiei, și anume pe baza creșterii numărului de infecții și a ratei de transmitere a bolii”, fără a o cuantifica.