„ Începând cu 27 ianuarie, Metropolitano de Lisboa avea în total 54 de lucrători izolați/pozitivi [fără a lua în considerare lucrătorii care lucrează la distanță]. Acest grup include lucrătorii din domeniul întreținerii, operațiunilor, zonelor comerciale și tehnice, domenii ale căror funcții nu sunt compatibile cu posibilitatea de a lucra la distanță. În cazul specific al mecanicilor de locomotivă, există aproximativ 12% din numărul total de mecanici de locomotivă în concediu medical sau în izolare”, spune Metropolitano de Lisboa.

Potrivit companiei, deși această situație provoacă „constrângeri în ceea ce privește oferta normală de servicii”, „nu există constrângeri majore”, deoarece a încercat să „dilueze efectele” în întreaga rețea, acordând o atenție deosebită orelor de vârf.

„ Cu toate acestea, [compania] nu poate împiedica suprimarea unor trenuri, situaţie care cauzează unele întârzieri în serviciul de operare şi timpi de aşteptare mai lungi decât obişnuiţi”, recunoaşte Metropolitano de Lisboa.

Compania explică, de asemenea, că, având în vedere specificul funcțiilor, în cazul lucrătorilor din domeniul întreținerii și operațiunilor „nu este întotdeauna posibil” să recurgă la „înlocuirea temporară” a acestora.