Remunerația medie lunară totală brută per angajat (pe loc de muncă) a crescut cu 1,9 la sută în trimestrul IV 2021 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, crescând de la 1.478 de euro în decembrie 2020 la 1.507 euro în decembrie 2021, potrivit datelor publicate recent de Institutul de Statistică (INE). Aceasta este însă o variație de 0,9 puncte procentuale (pp) mai mică decât cea observată în septembrie 2021 (2,8%), ceea ce înseamnă că salariile sunt în scădere în termeni reali, ceea ce implică o pierdere a puterii de cumpărare, ținând cont de creșterea inflației.

Care se încadrează în termeni reali

„ Remunerația medie lunară totală brută pe salariat (per loc de muncă) a crescut cu 1,9% în trimestrul încheiat în decembrie 2021 (al patrulea trimestru al anului), comparativ cu aceeași perioadă din 2020, până la 1.507 euro. Atât componenta obișnuită a acestei remunerații, cât și remunerația de bază au crescut cu 2,3%, ajungând, respectiv, la 1,103 și, respectiv, 1.036 euro. In termeni reali, luand ca referinta variatia Indicelui Preturilor de Consum, remuneratia medie totala si normala pe salariat a scazut cu 0,5% si respectiv 0,1%, iar remuneratia de baza a ramas neschimbata. Aceste rezultate acoperă 4,3 milioane de locuri de muncă, corespunzând beneficiarilor de asigurări sociale și abonaților Caixa Geral de Aposentações”, se arată în buletinul INE.