Rata de naturalizare este raportul dintre numărul persoanelor care au dobândit cetățenia unei țări pe parcursul unui an și stocul de rezidenți străini din aceeași țară la începutul anului. În 2020, cea mai mare rată de naturalizare a fost înregistrată în Suedia (8,6 cetățenii acordate la 100 de persoane neresortisanți rezidenți).

Rata înregistrată în Portugalia a fost astfel peste media UE, care a fost de 2%. La capătul opus al tabelului se află țări precum Letonia, Estonia și Lituania, acestea din urmă înregistrând o rată de naturalizare de numai 0,2% în 2020.

Creșterea numărului de cetățeni

Datele Eurostat arată, de asemenea, că Portugalia a înregistrat una dintre cele mai mari creșteri ale numărului de cetățenie acordate. În 2020, 729.000 de persoane au dobândit cetățenia unui stat membru al UE în care locuiau, o creștere de 3% față de 2019, ceea ce „se datorează în principal creșterii observate în Spania (+27.300 de cetățenie spaniolă acordată față de 2019), urmată de Țările de Jos (+21.800), Suedia (+16.000) și Portugalia (+ 11.000)”.

Pe de altă parte, cele mai mari reduceri în termeni absoluți au avut loc în Franța (-23.300 de cetățenie franceză acordată față de 2019), Germania (-20.800) și Belgia (-6.700).