„În ambulatorii, reducerea incidenței infecțiilor respiratorii bacteriene prin restricționarea mișcării și aglomerării oamenilor și utilizarea pe scară largă a măștilor și reducerea accesului la consultații medicale au determinat o reducere clară a consumului de antibiotice”, spune raportul anual al Programului SGD pentru prevenirea și controlul infecțiilor și rezistenței la antimicrobiene (PPCIRA).

Publicatastăzi, de Ziua Mondială a Igienei Mâinilor, documentul afirmă că consumul de antibiotice în ambulatoriu a avut o „tendință ușor în creștere” între 2013 și 2019, dar rămânând întotdeauna sub media europeană.

„În 2020, din cauza contextului pandemic, s-a înregistrat o reducere semnificativă a consumului, care pare să fie susținută în 2021. Această reducere a fost mai marcată decât media europeană”, adaugă și datele PPCIRA.

Avertizare

Cutoate acestea, raportul dintre antibioticele cu spectru larg și cu spectru îngust a crescut între 2018 și 2021 și mai puternic decât media europeană, ceea ce face ca Portugalia să fie „al cincilea cel mai rău rezultat la nivel european în acest indicator”, avertizează raportul publicat de DGS.

Înceea ce privește consumul spitalicesc de antibiotice, documentul afirmă că acesta a rămas stabil din 2013 și sub media europeană.

„Consumul unui grup de antibiotice pentru uz spitalicesc mai asociat cu tratamentul infecțiilor cauzate de bacterii rezistente la mai multe medicamente a rămas stabil din 2014, rezolvând tendința de creștere care a avut loc între 2011 și 2014”, menționează raportul.