MinisterulMediului este responsabil pentru gestionarea a aproape trei miliarde de euro în Planul de redresare și reziliență (PRR), a subliniat ministrul, care a vorbit la Adunarea Republicii, în timpul examinării speciale a propunerii pentru bugetul de stat pentru 2022.

Într-ointervenție inițială în dezbaterea privind bugetul pentru mediul înconjurător, Duarte Cordeiro a reamintit că bugetul pentru mediu a trecut de la 2,7 miliarde de euro în 2020 la 3,7 miliarde în acest an, „consolidând angajamentul guvernului față de schimbările climatice și tranziția”.

Printreprioritățile Guvernului în domeniul mediului, ministrul a evidențiat tranziția energetică, domeniul transporturilor și mobilității, îmbunătățirea stării de conservare a patrimoniului, investițiile în păduri și biodiversitate și protejarea resurselor de apă, reducerea producției de deșeuri și continuarea munca a început deja în domeniul bunăstării animalelor.