„Rețeaua notarială birourile, care au deja 450 de birouri notariale pe continent și insule, vor fi extinse la 27 de locații, dintre care 12 în interior și insule, unde nu există notari, permițând acestor populații, adesea uitate, să poată accesa servicii fără a fi nevoie să călătorească în alte locații”, a spus un declarație din partea Societății Notariale.

Potrivit societății „locuitorii din Mora, Pampilhosa da Serra,Meda , Ribeira Grande, Figueira de Castelo Rodrigo, Vila Franca do Campo, Sardoal,Almodôvar, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Paiva, Cuba șiMaçãovor fi în curând în măsură să solicite certificate, împuterniciri și confirmări de semnătură și acces la noi servicii, cum ar fi dosarul electronic național al actelor”, printre alte servicii notariale.

„Conform Ordinului Notarilor, mai mult de un milion persoanele sunt servite în fiecare an în birouri notariale care oferă servicii publice esențiale cetățenilor”, declarația a spus.