Potrivit serviciului statistic al UE, sărăcia și excluziunea socială afectează în continuare 22,5% dintre persoanele de peste 18 ani, media UE înregistrând o valoare mai mică decât cea a Portugaliei (21,1%).

Dintre statele membre, în 2021, cele mai mari procente de copii expuși riscului de sărăcie și excluziune socială au fost înregistrate în România (41,5%), Spania (33,4%) și Bulgaria (33,0%), iar cele mai scăzute, pe de altă parte, în Slovenia (11,0%), Finlanda (13,2%) și Republica Cehă ( 13,3%).


Eurostat subliniază faptul că copiii care cresc în sărăcie și excluziune socială întâmpină dificultăți mai mari în obținerea unor rezultate școlare bune, în a fi sănătos și valorificarea potențialului lor în viitor.