Exercițiul, „A Terra Treme” (www.aterratreme.pt), este organizat în fiecare an de Autoritatea Națională de Urgență și Protecție Civilă (ANEPC), în colaborare cu diverse entități publice și private, și își propune să ajuta populația să știe cum să acționeze în caz de cutremur.

Prin această inițiativă, ANEPC intenționează să informeze populația despre ce ar trebui să facă înainte, în timpul și după un cutremur, în special ce măsuri preventive și comportamente de autoprotecție trebuie adoptate.

Potrivit ANEPC, exercițiul cuprinde efectuarea a „trei” gesturi simple care pot face diferența pentru cei care le practică în eveniment de cutremur”.Protecția civilă menționează, de asemenea, că acțiunea are loc timp de un minut, în care participanții, individual sau colectiv (familii, școli, întreprinderi, instituții publice, private sau asociative), sunt invitați să efectueze cele trei gesturi de autoprotecție: picătură, acoperire și menținere pe.

În întreaga țară, urgența regională și civilă Comenzi de protecție (CREPC) și comenzile de operațiuni de ajutorare a districtului (CDOS) ANEPC va declanșa, în parteneriat cu comunitățile educaționale locale departamentele, serviciile municipale de protecție civilă și celelalte servicii de protecție civilă agenți, să promoveze acțiuni de sensibilizare pe tema riscului seismic și măsuri de auto-protecție.