”Vi har idag 156 brandmän som har testat positivt för covid-19", sade Patricia Gaspar till suppleanter, under diskussionen om statsbudgeten (OE) för 2021.

Statssekreteraren betonade att det finns prioriterade covid-19 tester för brandmän och betonade det arbete som utförts under de senaste månaderna av frivilliga brandkårer, som ”aldrig misslyckats med att svara på de olika förfrågningarna”. Under diskussionen med OE för 2021 försäkrade inrikesministern Eduardo Cabrita att han kommer att behålla stödet på 85 euro per dag för brandkåren under pandemin i Covid-19.