I ett skriftligt svar som skickas till Lusa, sade samma källa att kapaciteten hos CHUA för patienter med Covid-19 i intensivvård är 12 bäddar - som har en nuvarande beläggningsgrad på 25% -, medan de andra avdelningarna finns 48 bäddar, för närvarande med 25 inpatienter, vilket representerar en användning på 52%.

”Eftersom detta är en dynamisk process, som anpassar sig till verkligheten och behoven för tillfället på grund av utvecklingen av covid-19 pandemin i Algarveregionen, kan CHUA hälsoenheter i nästa fas förlänga antalet intensivvårdssängar upp till 51 bäddar”, säger ARS/Algarve.

Portugal registrerade idag 7 497 nya fall av infektion med det nya coronaviruset, det högsta dagliga värdet sedan pandemins början, och ytterligare 59 dödsfall relaterade till covid-19, enligt den epidemiologiska rapporten från generaldirektoratet för hälsa (GD).

I Algarve är antalet nya infektioner registrerade fram till 00:00 på tisdagen 81, vilket gör det totala antalet fall sedan pandemins början till 3,032.

Dödssiffran förblir oförändrad, med 29 dödsfall i regionen sedan mars.

Enligt den rapport som publiceras idag omfattar antalet nya fall summan av 3 570 fall, till följd av förseningen i laboratorierapporteringen, främst från ett laboratorium i norra regionen, sedan den 30 oktober.