Olhãos hamn fick en framträdande roll, och ungefär hälften av den fisk som landades av regionens fiskare handlades där.

Enligt uppgifter från Generaldirektoratet för naturresurser, säkerhet och sjöfartstjänster (DGRM) såldes totalt 10486 ton fisk i Algarves hamnar. Olhão svarade för mer än 5 000 ton, följt av Portimão (2,9 tusen). Lagos (nästan 1,5 tusen), Vila Real de Santo António (764) och Tavira (197).